RODAC
3402 0

RODAC staat voor ROtterdamsche Droogdok Automobiel Club en is opgericht in december 1969 voor het personeel van de RDM  werf met de bedoeling om het personeel gelegenheid te geven als doe het zelf garage zelf onderhoud en reparaties aan hun auto te kunnen uitvoeren.

Omdat het personeelsbestand van de RDM terug liep had dit zijn weerslag op het leden aantal van RODAC zodat in 1980 besloten is de eis werkzaam te zijn bij de RDM om lid te kunnen worden is losgelaten.

Tegenwoordig kan iedereen dus lid worden.

AUTHOR