Beleef je plezier aan het zelf (of laten) sleutelen aan een motorvoertuig? Of wil je door zelf te sleutelen het autorijden financieel aantrekkelijk houden? Dan kun je lid worden van RODAC.

Hoe kan ik lid worden?

Wil je lid worden bij RODAC? Kom dan langs bij de balie en vul het aanmeldingsformulier in. Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en kan alleen geschieden door het invullen van een aanmeldingsformulier, incassomachtiging en PIN betaling voor het 1e jaar van de verschuldigde contributie. 

Let op: Dit alles moet ingeleverd worden aan de balie in de garage. Er kan alleen per PIN worden betaald, contante betalingen zijn niet mogelijk.

Voor 2024 is het dus € 75 en éénmalig inschrijfgeld van € 15,00. Totaal dus € 90.

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten ontvang je een lidmaatschapspas. Je kunt dit pasje 2 tot 3 weken na inschrijving afhalen. Tot het pasje gereed is kun je terecht met je tijdelijk inschrijfformulier. Of je direct aan de slag kan is wel afhankelijk van een beschikbare brug of box.

Voorwaarden en opzegging

Na een jaar wordt het lidmaatschap, zonder tijdige opzegging, stilzwijgend met telkens een jaar verlengd. Weet je niet meer wanneer je lid bent geworden? Kijk dan even naar je lidnummer: staat daar bijvoorbeeld XXXX-06 dan is het lidmaatschap in juni ingegaan.

Het lidmaatschap gaat per auto. Voor 2 auto’s heb je 2 lidmaatschappen nodig. Wijzigingen in lidmaatschap kunnen maximaal 2 keer per jaar doorgevoerd worden. Hiervoor dient u een wijzigingsformulier in te vullen bij de commissaris op de garage. Bij wijziging door verkoop of sloop dient het vrijwaringsbewijs van het voertuig getoond te worden. De administratiekosten hiervoor bedragen  € 4,- per wijziging.

Het geheel opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, geadresseerd aan het secretariaat, uiterlijk 6 weken voor het aflopen van de lidmaatschapsperiode. Dit kan alleen gebeuren als ook jouw lidmaatschapspas weer bij ons is geretourneerd.

Inschrijven kan alleen aan de balie van RODAC. Kom dus gerust een keer langs. Wilt u meer informatie over het lid worden of de mogelijkheden bij RODAC? Dan kunt u ook contact opnemen via onderstaand contactformulier.